หน้าแรกฮอนด้า PCXสกูตเตอร์อื่นๆเคล็ดลับเพื่อความประหยัดตัวแทนจำหน่ายติดต่อเราอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงหลังจากใช้ J Costa :

  • บริโภคน้ำมันลดลง 1 / 3 ในขณะที่ยังคงประสิทธิภาพและการทำงานเช่นเดิม
  • เห็นได้ชัดจากความแตกต่างของอัตราเร่งที่เพิ่มขึ้นจากเดิม แต่อัตราการสิ้นเปลืองน้ำยังคงเดิม แต่หากขับขี่อย่างรุนแรงก็อาจทำให้อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันลดลงเพิ่มขึ้น
  • บังคับรอบเครื่องให้ต่ำลงในขณะที่เร่งคันเร่ง
  • การออกตัวและอัตราเร่งที่ดีขึ้นและลดอัตตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง